Татар телендәге гарәп-фарсы алынмалары
Татар телендәге
гарәп-фарсы алынмалары


Сайт

М.И.Мәхмүтов, К.З.Хәмзин, Г.Ш.Сәйфуллин тарафыннан төзелгән, 1993 елда Казанда, "ИМАН" нәшриятендә чыккан ГАРӘПЧӘ-ТАТАРЧА-РУСЧА АЛЫНМАЛАР СҮЗЛЕГЕ нигезендә эшләнде. Кызганычка каршы, сүзләрнең гарәп графикасында язылышын башкара алмадым. Сүзлектә хата тапсагыз, бирегә төртеп миңа языгыз.
Б В Г Д З И Й К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ч Шa Ши Шо Шу Шә Шө Шү Я Ә Ө Җ Һ

Шур кара: шүр.

см. Шүр.


Шура ис. Совет, кинәш.

сущ. Совет, совещание.


Шураи дәүләт — дәүләт киңәшмәсе.

сущ. Госудлрственный совет.


Шуралар җөмһүрияте — советлар республикасы.

сущ. Республика советов.


Шуридә ф. с. 1) Дулкынландырылган, ачуланган, тынычсызланган. 2) Кушылган, катнаштырылган. 3) Баш күтәргән, бунт күтәргән. 4) күч. Дучар булган, гашыйк, гыйшык аркасында акылдан язган. Гүзәл шуридә былбыл дик фәган әйляр, шаһым, Таһир (Сайяди).

п. прил. 1) Взволнованный, возмущённый. 2) Смешанный. 3) Восставший, взбунтовавшийся. 4) перен. Влюблённый, потерявший разум из-за любви.


Шух ф. ис. 1) Шук. 2) Шат, уенчак; җитез.

п. сущ. 1) Балагур. 2) Оживлённый; живой; весёлый; шутливый.


Өскә
А Б В Г Д З И К Л М Н О П Р Т Ф Х Шa Ши Шо =>Шу<= Шә Шө Шү Я Ә Ө Җ Һ