Татар телендәге гарәп-фарсы алынмалары
Татар телендәге
гарәп-фарсы алынмалары


Сайт

М.И.Мәхмүтов, К.З.Хәмзин, Г.Ш.Сәйфуллин тарафыннан төзелгән, 1993 елда Казанда, "ИМАН" нәшриятендә чыккан ГАРӘПЧӘ-ТАТАРЧА-РУСЧА АЛЫНМАЛАР СҮЗЛЕГЕ нигезендә эшләнде. Кызганычка каршы, сүзләрнең гарәп графикасында язылышын башкара алмадым. Сүзлектә хата тапсагыз, бирегә төртеп миңа языгыз.
Аб Ав Аг Ад Аз Ай Ак Ал Ам Ан Ар Ас Ат Аф Ах Аш Ая Аһ Б В Г Д З И Й К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ч Ш Я Ә Ө Җ Һ

Агаз ф. ис. Баш, башланыш. Агаз кылу - башлау, башлап җибәрү.

п. сущ. Начало.


Агуш ф.: (дәр агуш кыйлмак) - кочаклау, кочаклап алу. Бу җария һибә хәбәрен сөйләмәстән, Ибраһимны дәр агуш кыйлмак теләгән. (К.Нас.)

п. Обнять, обнимать.


Агяһ ф. с. Белеп торучы, хәбәрдар булучы. Әгәр хезмәт идәрсәң гайреләргә, үзең хезмәт күрерсең, улгыл агяһ. (Ут.Им.)

п. прил. Сведущий, знающий, осведомленный.


Агяһландыру - искәртү, белдереп, сиздереп кую.

Напомнить, осведомлять, сообщать.

 


Өскә
Аб Ав =>Аг<= Ад Аз Ай Ак Ал Ам Ан Ар Ас Ат Аф Ах Аш Ая Аһ Б В Г Д З И Й К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ч Ш Я Ә Ө Җ Һ