Татар телендәге гарәп-фарсы алынмалары
Татар телендәге
гарәп-фарсы алынмалары


Сайт

М.И.Мәхмүтов, К.З.Хәмзин, Г.Ш.Сәйфуллин тарафыннан төзелгән, 1993 елда Казанда, "ИМАН" нәшриятендә чыккан ГАРӘПЧӘ-ТАТАРЧА-РУСЧА АЛЫНМАЛАР СҮЗЛЕГЕ нигезендә эшләнде. Кызганычка каршы, сүзләрнең гарәп графикасында язылышын башкара алмадым. Сүзлектә хата тапсагыз, бирегә төртеп миңа языгыз.
Аб Ав Аг Ад Аз Ай Ак Ал Ам Ан Ар Ас Ат Аф Ах Аш Ая Аһ Б В Г Д З И Й К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ч Ш Я Ә Ө Җ Һ

Ашкярә ф. р. Ачык, ачыктан-ачык.

п. н. Явно, открыто.


Ашкярә итү - фаш итү, ачып салу.

Разоблачать.


Ашна ф. ис. 1. Таныш, әшнә, дус, белеш. Кярханәләрдә күрешеп даныш вә ашна улмышлар иде. 2. Мәгълүматлы, хәбәрдар.

п. сущ. 1. Знакомый, друг. 2. Знающий, сведущий.


Ашпәз ф. ис. Аш пешерүче.

п. сущ. Повар.


Ашпәзханә ф. ис. Кухня, аш пешерү бүлмәсе.

п. сущ. Кухня.


Ашъян, әшъян ф. ис. Оя, кош оясы. Арамның тупрагы бәхет ашъяни. (Хорәз.)

п. сущ. Гнездо.


Ашөфтә ф. с. Борчылган, борчулы. Бәс ашөфтә хәйран булып мән. (Мөхм.)

п. прил. Взволнованный.

 


Өскә
Аб Ав Аг Ад Аз Ай Ак Ал Ам Ан Ар Ас Ат Аф Ах =>Аш<= Ая Аһ Б В Г Д З И Й К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ч Ш Я Ә Ө Җ Һ