Татар телендәге гарәп-фарсы алынмалары
Татар телендәге
гарәп-фарсы алынмалары


Сайт

М.И.Мәхмүтов, К.З.Хәмзин, Г.Ш.Сәйфуллин тарафыннан төзелгән, 1993 елда Казанда, "ИМАН" нәшриятендә чыккан ГАРӘПЧӘ-ТАТАРЧА-РУСЧА АЛЫНМАЛАР СҮЗЛЕГЕ нигезендә эшләнде. Кызганычка каршы, сүзләрнең гарәп графикасында язылышын башкара алмадым. Сүзлектә хата тапсагыз, бирегә төртеп миңа языгыз.
А Бa Би Бо Бр Бу Бү Бы Бә Бө В Г Д З И Й К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ч Ш Я Ә Ө Җ Һ

Богыд ис. 1) Ераклык, ерак булу. 2) Ара.

сущ. 1) Даль. 2) Расстояние.


Богыз ис. Ачу, күрәлмау. Начар каләм богыз вә гадавәт итүчекардәшләр кебектер. (К.Нас.)

сущ. Гнев, злоба.


Борадәр ф. ис. 1) Ир туган. 2) Дус, иптәш.

п. сущ. 1) Брат. 2) Друг, товарищ.


Борадәран ф. ис. Борадәр-нең.к.

сущ. мн. от борадәр.


Борадәранә ф. р. Туганнарча, ага-энеләрчә.

п. н. По-братски.


Борадәрзадә ф. ст. Ир туганның улы.

п. сс. Племянник, сын брата.


Борак ис. дини Борак (мифик хайван исеме: имеш, Мөхәммәт шул хайванга атланып мигъраҗга ашкан).

и. с. рел. Бурак (животное, на котором Мухаммед якобы вознесся на небо).


Борһан ис. Ышандыру өчен китерелгән факт, дәлил.

сущ. Доказательство, довод, аргумент.


Борстан ф. ис. 1) Бакча. Мәңгелек гөлле бостан табармын, ди. (Ш.Баб.) 2) Яшелчә бакчасы.

п. сущ. 1) Сод. 2) Огород.


Бот ф. ис. кара: пот.

п. сущ. см. Пот.


Ботлан ис. 1) Ялган, хак булмау, ялгыш булу. Һәммәсе ботан индер, белмәдем. (Һ.Сал.) 2) Файдасызлык, буш булу.

сущ. 1) Ложность, недействительность. 2) Тщетность, беполезность.


Ботпәрәст ф. ис. кара: потпәрәст.

п. сущ. см. Потпәрәст.


Ботханә ф. ис. Гыйбадәтханә; пот, санәм, тәреләр йорты. Әлен алып ботханәгә керер имди. (К.Гал.)

п. сущ. Капище, храм идолопоклонников.


Бохар ис. Бу, пар.

сущ. Пар.


Бохран ис. мед. Куркынычлы борылыш моменты, кризис.

сущ. мед. Кризис.

 


Өскә
А Бa Би >Бо<= Бр Бу Бү Бы Бә Бө В Г Д З И Й К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ч Ш Я Ә Ө Җ Һ