Татар телендәге гарәп-фарсы алынмалары
Татар телендәге
гарәп-фарсы алынмалары


Сайт

М.И.Мәхмүтов, К.З.Хәмзин, Г.Ш.Сәйфуллин тарафыннан төзелгән, 1993 елда Казанда, "ИМАН" нәшриятендә чыккан ГАРӘПЧӘ-ТАТАРЧА-РУСЧА АЛЫНМАЛАР СҮЗЛЕГЕ нигезендә эшләнде. Кызганычка каршы, сүзләрнең гарәп графикасында язылышын башкара алмадым. Сүзлектә хата тапсагыз, бирегә төртеп миңа языгыз.
Б В Г Д З И Й К Л М Н О П Р Са Си Сo Ст Су Сы Сә Сө Сү Т Ф Х Ч Ш Я Ә Ө Җ Һ

Суари (совари) ф. ис. Җайдак, атлы, атка атланган, атлы гаскәр.

п. сущ. Всадник, наездник, верховой.


Сур ис. Быргы, сигнал. Синең шигырең безгә сур мәнсур. (М. Фәй.)

сущ. Рог, труба; сигнал.


Сурәт* ис. 1) Портрет, рәсем. 2) Күренеш; кыяфәт. 3) Сын, килеш, килбәт.

сущ. 1) Картина, снимок, портрет; рисунок. 2) Вид, образ, подобие. 3) Статуя, форма, фигура.


Сурәтән р. Күренешендә, сурәтенә караганда, тышына караганда.

н. В форме, в образе, наподобие, по форме.


Суф ис. Йон, ябага.

сущ. Шерсть, волос.


Суфи* ис. 1) Бик динле, изге булып күренергә тырышучы, яхшы эштә генә булып, начарлыктан тыелган кеше. Суфи суган сөймәс, күрсә кабыгын. да куймас (мәкаль). 2) Мистик.

сущ. 1) Набожный, благочестивый, воздерживающийся от дурных поступков. 2) Суфи, мистик.


Суфия ис. Начар эшләрдән сакланган, гыйбадәт белән генә мәшгуль булган хатын. Мәрьям абыстай суфия хатын иде. (3. Биг.)

сущ. Воздерживающаяся, благочестивая, постоянно молящаяся женщина.


Сухтә ф. с.Янган, көйгән.

п. прил. 1) Сожжённый. 2) Обожжённый, пригорелый.

 


Өскә
А Б В Г Д З И К Л М Н О П Р Са Си Сo Ст =>Су<= Сы Сә Сө Сү Т Ф Х Ч Ш Я Ә Ө Җ Һ