Татар телендәге гарәп-фарсы алынмалары
Татар телендәге
гарәп-фарсы алынмалары


Сайт

М.И.Мәхмүтов, К.З.Хәмзин, Г.Ш.Сәйфуллин тарафыннан төзелгән, 1993 елда Казанда, "ИМАН" нәшриятендә чыккан ГАРӘПЧӘ-ТАТАРЧА-РУСЧА АЛЫНМАЛАР СҮЗЛЕГЕ нигезендә эшләнде. Кызганычка каршы, сүзләрнең гарәп графикасында язылышын башкара алмадым. Сүзлектә хата тапсагыз, бирегә төртеп миңа языгыз.
Б В Г Д З И Й К Л Мa Ме Ми Мо Му Мәa Мәб Мәв Мәг Мәд Мәе Мәз Мәй Мәк Мәл Мәм Мән Мәр Мәс Мәт Мәф Мәх Мәш Мәэ Мәя Мәү Мәҗ Мәһ Мө Мү Н О П Р С Т Ф Х Ч Ш Я Ә Ө Җ Һ З И Й К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ч Ш Я Ә Ө Җ Һ

Мәй* ф. ис. Аракы, исерткеч.

п. сущ. Вино; хмельное.


Мәйвә ф. ис. кара: мивә.

см. Мивә.


Мәйвәфруш ф. ис. кара: мивәфруш.

см. Мивәфруш.


Майвәдар ф. ис. кара: мивәдар.

п. сущ. см. Мивәдар.


Мәйдан* ис. 1) Мәйдан. 2) Аерым тармак, өлкә, мәс., гыйлем мәйданы; әдәбият мәйданы. Бер-бер артлы рәтләнеп мәйданга диваным килә. (Г. Тук.)

сущ. 1) Площадь. 2) Арена, поприще, область.


Мәйзадә ф. ис. Исергән, аракы эчкән.

п. сущ. Пьяный, напившийся.


Мәйзәү ф. ис. Эчү мәҗлесе.

п. сущ. Попойка.


Мәйкөсар ф. ис. Аракы (исерткеч) эчүче.

п. сущ. Пьяница, алкоголик.


Мәймәнәт ис. 1) Бәхетлелек, аманлык. 2). Уң як.

сущ. 1) С.частье. 2) Правая сторона.


Мәймүн I ф. ис. Маймыл.

п. сущ. Обезьяна.


Мәймүн II сф. Шат, бәхетле, рәхәткә тиенгән. Мин Мәймүнә дигән мәймүн булам. (Ш. Баб.)

пр. с. Счастливый, весёлый.


Мәйпәрәст ф. ис. Эчүгә сабышкан.

п. сущ. Пьяница.


Мәйфруш ф. ис. Аракы сатучы, аракы кибетчесе.

п. сущ. Продавец вина; содержатель питейного дома.


Мәйханә ф. ис. Аракы, хәмер сатыла (эчелә) торган йорт, кабак. Тулган шәһәр чәйханәсе мәйханәсең җөмлә татар бай баласы, бән егъламай кем егъласын.(Г. Тук.)

п. сущ. Винный магазин; питейное заведение.


Мәйхур ф. ис. Аракы эчүче, эчкече.

п. сущ. Пьяница.


Мәйяль ф. ис. Б.ер эшкә бик артык бирелүче, бик артык күңел куючы, мавыгучы. Сезең чапаныңызгамы вә якут динәми мәйяль. (Г. Тук.)

сущ. Склонный (к чему-либо), увлекающийся.

 


Өскә
А Б В Г Д З И К Л Мa Ме Ми Мо Му Мәa Мәб Мәв Мәг Мәд Мәе Мәз =>Мәй<= Мәк Мәл Мәм Мән Мәр Мәс Мәт Мәф Мәх Мәш Мәэ Мәя Мәү Мәҗ Мәһ Мө Мү Н О П Р С Т Ф Х Ч Ш Я Ә Ө Җ Һ З И Й К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ч Ш Я Ә Ө Җ Һ