Татар телендәге гарәп-фарсы алынмалары
Татар телендәге
гарәп-фарсы алынмалары


Сайт

М.И.Мәхмүтов, К.З.Хәмзин, Г.Ш.Сәйфуллин тарафыннан төзелгән, 1993 елда Казанда, "ИМАН" нәшриятендә чыккан ГАРӘПЧӘ-ТАТАРЧА-РУСЧА АЛЫНМАЛАР СҮЗЛЕГЕ нигезендә эшләнде. Кызганычка каршы, сүзләрнең гарәп графикасында язылышын башкара алмадым. Сүзлектә хата тапсагыз, бирегә төртеп миңа языгыз.
Б В Г Д З И Й К Л М Н О П Р С Та Ти То Ту Ты Тәб Тәв Тәг Тәд Тәз Тәк Тәл Тәм Тән Тәp Тәc Тәт Тәф Тәx Тәш Тәэ Тәя Тәә Тәү Тәҗ Тәһ Ф Х Ч Ш Я Ә Ө Җ Һ

Тәякъкыз м. V. Уяулык, игътибарлылык, дикъкатьлелек. Хәҗҗаҗ ушбу тэякъкыз белән хәйлә тапмыш-тыр. (К. Нас.)

м. V. Бдительность, внимательность.


Тәякъкын м. V. Анык белү, нык белү, бөтенләй белү.

м. V. Убеждённость, достоверное знание.


Тәяммем м. V. дини Су булмаганда кулларны туфракка сугып „тәһарәт" алу. Везуэ һәм тәяммем мөмкин (Г. Газиз).

м. V. рел. Совершение омовения песком (при oтсутствии воды).


Өскә
А Б В Г Д З И К Л М Н О П Р Та Ти То Ту Ты Тәб Тәв Тәг Тәд Тәз Тәк Тәл Тәм Тән Тәp Тәc Тәт Тәф Тәx Тәш Тәэ =>Тәя<= Тәә Тәү Тәҗ Тәһ Ф Х Ч Ш Я Ә Ө Җ Һ